Tag Archives: estadístiques

S’ estima que el 75 % de les llars catalanes tenen almenys una bicicleta

10138200653_fe3b2fd542_h

El 75 % de les llars catalanes tenen una bicicleta i al voltant de 200.0000 persones l’ utilitzen de forma molt freqüent (més d’ una vegada a la setmana com a mínim) ja sigui per a desplaçaments per anar a treballar, a estudiar o en moments de lleure, segons es desprèn de la informació recopilada per diversos grups de treball que ha estat la base per a l’ elaboració per part de la Generalitat del pla estratègic de la bicicleta i que ha estat presentat pel secretari de Mobilitat, Manel Nadal.

Els nens i nenes utilitzen força les bicicletes

El pla té l’ objectiu de «potenciar i fomentar l’ ús d’ aquest mitjà de transport» amb mesures com l’ increment de la xarxa de vies per a bicicletes amb la construcció de 1.200 quilòmetres de carrils segregats, l creació d’ una entitat de gestió de les polítiques relatives a la bicicleta i la promoció intensiva del seu ús, entre altres.